Mediálne planovanie a nákup

PRINT

Napriek klesajúcej čítanosti a predaným nákladom printové tituly majú stále pomerne početné zastúpenie na slovenskom mediálnom trhu. Radi poradíme pri výbere najlepšieho titulu, vychádzajúc z povahy komunikovaného produktu a cieľového publika.

OoH

Pomáhame našim klientom orientovať sa v neustále sa rozširujúcej sa ponuke možností outdoorovej reklamy a starostlivo pre nich vyberáme tie najvhodnejšie reklamné plochy.

 

ONLINE

Náš online team, v synergii špecialistov na klasickú bannerovú reklamu, mobilné formáty, search a sociálne siete, zabezpečuje návrh a implementáciu optimálnej komunikácie v digitálnom prostredí.

RÁDIO

Rádio má svoju váhu v media mixe, najmä v prípade call-to-action kampaní a kampaní, ktoré si vyžadujú vysokú operatívnosť a flexibilitu v krátkom čase.

TELEVÍZIA

Vďaka pravidelnému zberu dát vieme, že v priemere slováci trávia sledovaním televízie temer 4 hodiny denne, čo jej zabezpečuje pozíciu lídra z pohľadu denného zásahu.

KINO

Prepojením spotovej on-screen reklamy s off-screen nosičmi vieme efektívne zasiahnuť návštevníkov kín.