Ponúkame medzinárodné skúsenosti prispôsobené špecifikám slovenského trhu.

mmb media agency Slovak s.r.o. je členom skupiny MMB Media Group, ktorá pôsobí v 11 európskych krajinách. Hlavným cieľom našej agentúry je poskytovať klientom komplexné odborné poradenstvo v oblasti online aj offline médií. Zohľadňujúc špecifiká slovenského mediálneho trhu, prinášame komunikačné stratégie, ktoré sú prienikom zapamätateľnej kreatívy a merateľného výkonu.

NAŠI KLIENTI

KONTAKT

Ľubor Supek

Managing Director