Kontakty

mmb media agency Slovak s.r.o.
Tower 5 – Kalinčiakova 33
83104 Bratislava

info@mmb-media.sk

Tel: +421 917 933 360

IČO:  35 818 425

Autorské práva

Táto webová stránka a jej obsah sú chránené autorským právom. Všetky informácie na tejto webovej stránke sú určené len na súkromné ​​účely. Akékoľvek použitie informácií vrátane ukladania, kopírovania, akejkoľvek formy komerčného použitia a / alebo prenosu tretím stranám – čiastočne alebo v revidovanej podobe – je bez povolenia vydavateľa prísne zakázané.

Prehlásenie

S ohľadom na technické vlastnosti internetu nie je možné poskytnúť záruku za pravosť, presnosť a úplnosť informácií poskytnutých na Internete. Neexistuje žiadna záruka za dostupnosť alebo prevádzku webovej stránky a jej obsahu.Akákoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné škody, bez ohľadu na ich príčiny, vyplývajúce z používania alebo nedostupnosti údajov alebo informácií na tejto webovej stránke, je vylúčená v rozsahu povolenom zákonom.

licenčné image

#174445823 Advertising billboard in city night
© georgejmclittle / stock.adobe.com

#23987025 stack of colorful magazines close up
© Annap / stock.adobe.com

#142540469 businessman working with smart phone and laptop computer on wooden desk in modern office with virtual icons interface
© everythingpossible / stock.adobe.com

#131018806 Recording equipment in studio
© Davizro Photography / stock.adobe.com

#58828187 fernsehen
© pix4U / stock.adobe.com

#166300353 Businessman using hotline customer assistance 3D rendering
© sdecoret / stock.adobe.com

Cinema
https://pxhere.com/en/photo/1388167
The image is released free of copyrights under Creative Commons CC0